30º Encuentro (12º Reencuentro)

11 de febrero de 2006

Ahí llega el Tanito Ahí llega el Tanito
Un 1500 M1.8 im-pe-ca-ble Un 1500 M1.8 im-pe-ca-ble Un 1500 M1.8 im-pe-ca-ble Un 1500 M1.8 im-pe-ca-ble
Un 1500 M1.8 im-pe-ca-ble Un 1500 M1.8 im-pe-ca-ble Otro 1500 reconstruido de cero Otro 1500 reconstruido de cero
El 1500 del Negrito86 El 1500 del Negrito86